Tiếng Anh Xuất nhập khẩu

English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 1 12
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 10
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 2 1
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 3 8
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 4 5
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 5 1
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 6 1
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 7 4
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 8 6
English Import-Export – Tieng Anh Xuat Nhap Khau Lesson 9 1

 

Các link quan trọng khác:

Tải phần mềm học tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp Online

Tải hàng nghìn bài thi Tiếng Anh

Chơi Game học Tiếng Anh

Luyện nghe tiếng Anh

Advertisements

April 24, 2009 at 9:34 am Leave a comment

Tiếng Anh Thương mại, tài chính, ngân hàng

English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 1 17
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 10
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 11
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 12
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 13 1
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 14 1
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 15
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 16
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 17 5
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 18
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 19
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 2 3
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 20 1
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 21
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 22
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 23 1
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 24
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 25
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 26
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 3 1
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 4 2
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 5 5
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 6 1
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 7 1
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 8
English for Trade, Finance, and Bank Tieng anh Thuong mai, Tai chinh, Ngan hang Lesson 9

Các link quan trọng khác:

Tải phần mềm học tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp Online

Tải hàng nghìn bài thi Tiếng Anh

Chơi Game học Tiếng Anh

Luyện nghe tiếng Anh

April 24, 2009 at 9:32 am Leave a comment

Tiếng Anh nhà hàng, Tiếng anh giao tiếp trong nhà hàng

Bạn đang làm ở nhà hàng nước ngoài? Hay bạn có công việc ở nhà hàng liên quan đến người nước ngoài? Hãy trang bị cho mình một số câu giao tiếp cơ bản sau đây giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Chương trình gồm 9 bài được thiết kế chuyên nghiệp. Bạn học xong 9 bài thì có thể tự tin giao tiếp rồi đấy. Chúc bạn thành công!

 

 

 

 

English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 1
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 2
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 3
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 4
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 5
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 6
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 7
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 8
English for Restaurant Workers – Tieng Anh cho nhan vien nha hang Lesson 9
 

Các link quan trọng khác:

Tải phần mềm học tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp Online

Tải hàng nghìn bài thi Tiếng Anh

Chơi Game học Tiếng Anh

Luyện nghe tiếng Anh

 

April 24, 2009 at 9:29 am Leave a comment

Tiếng Anh Triển lãm hội nghị

ImageBạn đang phải chuẩn bị cho cuộc triển lãm hoặc bạn làm trong ngành triển lãm, hội nghị. Bạn muốn trau dồi tiếng Anh trong lĩnh vực này? Hãy bắt đầu ngay với 10 bài học được thiết kế riêng giành cho bạn. Bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng khi học xong 10 bài học này. Chúc bạn thành công.

 

 

English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 1
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 2
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 3
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 4
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 5
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 6
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 7
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 8
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 9
English for Exhibition – Tieng Anh trien lam Lesson 10

 

Các link quan trọng khác:

Tải phần mềm học tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp Online

Tải hàng nghìn bài thi Tiếng Anh

Chơi Game học Tiếng Anh

April 24, 2009 at 9:27 am Leave a comment

Tiếng Anh hội nhập, Tiếng Anh giao tiếp hội nhập

English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 1 11
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 10 1
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 2 4
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 3 2
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 4 4
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 5 3
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 6 1
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 7 1
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 8 1
English for Integration – Tieng anh hoi nhap Lesson 9

 

Các link quan trọng khác:

Tải phần mềm học tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp Online

Tải hàng nghìn bài thi Tiếng Anh

Chơi Game học Tiếng Anh

April 24, 2009 at 9:24 am Leave a comment

Tiếng anh kinh doanh, Tiếng Anh cho nhân viên kinh doanh

English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 1 9
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 10 5
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 11 3
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 12 2
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 13 2
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 14 3
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 2 3
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 3 3
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 4 2
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 5 2
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 6 5
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 7 7
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 8 7
English for Business – Tieng anh Kinh doanhh Lesson 9

 

Các link quan trọng khác:

Tải phần mềm học tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp Online

Tải hàng nghìn bài thi Tiếng Anh

Chơi Game học Tiếng Anh

April 24, 2009 at 9:22 am Leave a comment

Tiếng anh khách sạn, Tiếng Anh cho nhân viên khách sạn

ImageBạn là nhân viên khách sạn? Bạn làm trong ngành du lịch? Hay chỉ đơn giản bạn sắp ra nước ngoài công tác. Hãy trang bị cho mình một số tình huống giao tiếp thông thường liên quan đến việc đi lại, thông tin và thuê khách sạn. Bài học bao trùm tất cả các tình huống thường gặp nhất. Chúc các bạn thành công!

 

 

 

 

Part 1

 

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 04

 

Part 2

 

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 04

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 05

 

Part 3

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 04

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 05

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 06

 

Part 4

 

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 04

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 05

English for Hotel Workers – Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 06

 

Các link quan trọng khác:

Tải phần mềm học tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh giao tiếp Online

Tải hàng nghìn bài thi Tiếng Anh

Chơi Game học Tiếng Anh

Luyện nghe tiếng Anh

April 24, 2009 at 9:19 am Leave a comment

Older Posts


Categories

  • Blogroll

  • Feeds